En driftsaftale med Contrib har mange fordele:

  • Vedligehold: jeres installation bliver gennemgået og tjekket løbende, - så problemerne bliver opdaget inden jeres produktion forstyrres
  • Overvågning: I kan få overvågningssystemer som monitorerer jeres mest kritiske funktioner. Overvågningssystemet kan opstarte funktionerne automatisk og hvis det mislykkedes så sendes en mail til server vagten.
  • Remote support: I kan få remote systemer installeret, sådan at vi kan logge med på jeres computere/servere og afhjælpe problemer effektivt.
  • Backup: Vi har ”verdens bedste backup” til virtuelle systemer
  • Vagtordning: Vi tilbyder adgang til servervagt sådan at jeres systemer bliver fejlrettet også uden for almindelig arbejdstid
  • Fast tilknyttet konsulent: Konsulenten opbygger indgående kendskab til jeres systemer og måder at arbejde på. Derfor kan konsulenten medvirke til at jeres IT bliver dimensioneret korrekt og at I får udviklet standardisering i jeres organisation.
  • Viden kan gives videre: Konsulenten sikrer at jeres IT overholder ”best practice” standarder og er til at arbejde videre med for hans eventuelle kommende kollega.’
  • Sekundær konsulent: Holdes løbende informeret om jeres installation og kan træde til med kvalificeret hjælp, - så der altid er mere end én der kender til jeres systemer
  • Hosting: Mulighed for at jeres IT bliver hostet i vores driftscenter som overholder alle standarder for professionel IT drift
  • Reduceret pris: Timeprisen er så lav som 799kr/t

Menu navigation

Anbefal os

Abonner på mig på YouTube

Information

Drift Status


Alt kører normalt